МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) в Областна дирекция на МВР - Бургас

06 мар 2020

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) в Областна дирекция на МВР - Бургас

Областна дирекция на МВР - Бургас обявява процедура за заемане на вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
„СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ в група „Административно-наказателна дейност, отчет на ПТП, профилактика, подготовка и отчет на водачите“ – 1 (една) щ. бр.

Рег.№ 251р–8487/06.03.2020 г.

 

 06 март 2020 | 14:49