МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) в ОДМВР - Бургас

17 ное 2020

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) в ОДМВР - Бургас

Областна дирекция на МВР - Бургас обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудови правоотношения (ЛРТП), както следва: „Началник склад (Въоръжение)“ в сектор „Управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ – 1 (една) щ. бр.

Рег.№ 251р – 40702/17.11.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

Класиране

 07 януари 2021 | 17:07