МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „началник, склад (ТЕСиВ)“ за лица, работещи по трудово правоотношение при Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР (РДГП) Аерогари

27 авг 2020

заемане на 1 (една) вакантна длъжност „началник, склад (ТЕСиВ)“ за лица, работещи по трудово правоотношение при Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР (РДГП) Аерогари

Регионална дирекция „Гранична полиция” - Аерогари при Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР обявява процедура за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
СЕКТОР „ЛОГИСТИКА”
- началник, склад (ТЕСиВ) - 1 щ. бр.

Рег.№ 3282р-18457/26.08.2020 г.

 27 август 2020 | 11:10