МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „Системен оператор“ за лица, работещи по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР - Бургас

08 сеп 2020

заемане на 1 (една) вакантна длъжност „Системен оператор“ за лица, работещи по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР - Бургас

Областна дирекция на МВР - Бургас обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудови правоотношения (ЛРТП), както следва:
„Системен оператор“ в „Администрация РУ“ към Районно управление – Карнобат – 1 (една) щ. бр.

Рег.№ 251р–31708/08.09.2020г.

Списък на допуснатите кандидати

Класиране

 28 септември 2020 | 17:03