МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „Системен оператор“ за лица, работещи по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР - София

06 окт 2020

заемане на 1 (една) вакантна длъжност „Системен оператор“ за лица, работещи по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР - София

Областна дирекция на МВР – София обявява процедура за заемане на вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
Отдел “Охранителна  полиция“
Сектор “Пътна полиция ”
група „Отчет на пътно транспортни произшествия, административно наказателна дейност и информационно аналитична дейност“
- СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР – 1 (една) щ. бр.

Рег.№ 517р–19468/05.10.2020 г.

 06 октомври 2020 | 15:44