МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „чистач (ГПУ - Петрич)“ за лица, работещи по трудово правоотношение при Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР (РДГП) Смолян

31 юли 2020

заемане на 1 (една) вакантна длъжност „чистач (ГПУ - Петрич)“ за лица, работещи по трудово правоотношение при Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР (РДГП) Смолян

Регионална дирекция „Гранична полиция” - Смолян при Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР обявява процедура за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ“
- чистач (ГПУ - Петрич)- 1 щ. бр.

Рег.№ 3282р-16571/31.07.2020 г.

 31 юли 2020 | 20:00