МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „шофьор, лек автомобил до 9 места“ за лице, работещо по трудово правоотношение в Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР

08 юли 2020

заемане на 1 (една) вакантна длъжност „шофьор, лек автомобил до 9 места“ за лице, работещо по трудово правоотношение в Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР

Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР обявява процедура за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“
СЕКТОР "АВТОМОБИЛНА, КОРАБНА, ИНЖЕНЕРНА И АВИАЦИОННА ТЕХНИКА"
- шофьор, лек автомобил до 9 места - 1 щ. бр.

Рег.№ 3282р-14657/07.07.2020 г.

 08 юли 2020 | 16:07