МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) щатна бройка СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР за лице, работещо по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР – Смолян

10 май 2019

за заемане на 1 (една) щатна бройка СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР за лице, работещо по трудово правоотношение в Областна дирекция на МВР – Смолян

В Областна дирекция на МВР – Смолян предстои да се оваканти    1 (една) щатна бройка за лице, работещо по трудово правоотношение - на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва: РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СМОЛЯН „АДМИНИСТРАЦИЯ РУ“
- СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР - 1 щ.бр.;

Рег.№ 345р-5196/10.05.2019 г.

 10 май 2019 | 17:24