МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 12 (дванадесет) вакантни младши изпълнителски длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи

13 сеп 2019

О Б Я В А за заемане на 12 (дванадесет) вакантни младши изпълнителски длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи

В сектор „Метрополитен” (чл. 92, ал. 1 от Закона за МВР) към отдел „Охранителна полиция” по допълнителен щат към щата на Столична дирекция на вътрешните работи са вакантни 12 (дванадесет) младши изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, както следва:
01 ГРУПА 
- полицай – старши полицай – 6 щ. бр.
02 ГРУПА 
- полицай – старши полицай – 6 щ. бр.

Рег.№ 513р-74677/13.09.2019 г.

 13 септември 2019 | 17:09