МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 15 (петнадесет) вакантни длъжности за лица, работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР (РДГП) Смолян

11 яну 2021

заемане на 15 (петнадесет) вакантни длъжности за лица, работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР (РДГП) Смолян

Регионална дирекция „Гранична полиция” – Смолян при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР обявява процедура за заемане на 15 (петнадесет) вакантни длъжности за лица, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП),
чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, както следва:
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – НОВО СЕЛО
- Сътрудник, охрана/граничен контрол  - 5 щ. бр.
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ИВАЙЛОВГРАД
- Сътрудник, охрана/граничен контрол  - 5 щ. бр.
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – КРУМОВГРАД
- Сътрудник, охрана/граничен контрол  - 5 щ. бр.

Рег.№ 3282р-749/11.01.2021 г.

 11 януари 2021 | 17:14