МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 16 (шестнадесет) вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) в Столична дирекция на вътрешните работи

06 мар 2020

О Б Я В А за заемане на 16 (шестнадесет) вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) в Столична дирекция на вътрешните работи

Столична дирекция на вътрешните работи обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) за периода от  15.11.2019 г. до 14.11.2020 г., както следва:
І. ОТДЕЛ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“
03 СЕКТОР “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
02 ГРУПА “ОТЧЕТ НА ВОДАЧИ НА МПС”
- системен оператор - 16 (шестнадесет) щатни бройки

Рег.№ 513р-19818/06.03.2020 г.

 

 06 март 2020 | 16:40