МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 2 (две) вакантни длъжности: автомонтьор (ГПУ Петрич), огняр (ГПУ Петрич) за лица, работещи по трудово правоотношение при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР (РДГП) Смолян

10 юни 2019

за заемане на 2 (две) вакантни длъжности: автомонтьор (ГПУ Петрич), огняр (ГПУ Петрич) за лица, работещи по трудово правоотношение при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР (РДГП) Смолян

Регионална дирекция “Гранична полиция” – Смолян при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР обявява процедура за заемане на 2 (две) вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
СЕКТОР "АВТОМОБИЛНА И ИНЖЕНЕРНА ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА И ВЪОРЪЖЕНИЕ"
- автомонтьор, той и шофьор, лек автомобил до 9 места (ГПУ - Петрич) - 1 щ. бр.
СЕКТОР " УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ"
- огняр (ГПУ - Петрич), той и водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) – 1 щ. бр.

Рег.№3282р-13362/10.06.2019 г.

 10 юни 2019 | 16:15