МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 2 (две) вакантни длъжности „Системен оператор“ за лица, работещи по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР - Бургас

02 ное 2020

заемане на 2 (две) вакантни длъжности „Системен оператор“ за лица, работещи по трудово правоотношение при Областна дирекция на МВР - Бургас

Областна дирекция на МВР - Бургас обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) по срочен договор (до 14.11.2021г.), както следва:
сектор „Български документи за самоличност“
- системен оператор – 2 (две) щ. бройки  ;

Рег.№ 251р–38587/30.10.2020г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от проведен изпит

График за интервю

Класиране

 13 януари 2021 | 18:39