МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 3 (три) вакантни длъжности „системен оператор“, за лица, работещи по трудово правоотношение при Столична дирекция на вътрешните работи

11 мар 2020

за заемане на 3 (три) вакантни длъжности „системен оператор“, за лица, работещи по трудово правоотношение при Столична дирекция на вътрешните работи

В Столична дирекция на вътрешните работи са вакантни 3 (три) длъжности, за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
І. 01 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
1. Сектор „Административен“
- системен оператор – 1 щ. бр.
ІІ. 03 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
1. Сектор „Административен“
- системен оператор – 1 щ. бр.
ІІІ. 06 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
1. Сектор „Административен“
- системен оператор – 1 щ. бр.

Рег.№ 513р - 20815/11.03.2020 г.

 11 март 2020 | 17:58