МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 6 (шест) вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) в Областна дирекция на МВР - Кюстендил

05 мар 2020

О Б Я В А за заемане на 6 (шест) вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) в Областна дирекция на МВР - Кюстендил

Областна дирекция на МВР - Кюстендил обявява процедура за подбор на кандидати за заемане на 6 (шест) вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), отпуснати по допълнителен щат за срок до 14.11.2020 г.  – за длъжности по чл. 68 от Кодекса на труда  - за осъществяване на дейности по издаване на български лични документи, както и за персонализиране на български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства, както следва:
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - КЮСТЕНДИЛ
Отдел “Охранителна полиция”
Сектор „Пътна полиция“
Група „Моторни превозни средства, водачи и административно-наказателна дейност“
- системен оператор - 5 (пет) щатни бройки; 
сектор „Български документи за самоличност“
- системен оператор - 1 (една) щатна бройка. 

Рег.№ 277р-2228-05.03.2020

 

 05 март 2020 | 16:46