МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Габрово

05 мар 2021

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Габрово

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Габрово, както следва:
1. Отдел „Охранителна полиция“
1.1. Сектор „Пътна полиция“
1.1.1. Група „Моторни превозни средства, водачи и административно-наказателна дейност“
- Полицейски инспектор VI – IV степен - 1 (една) вакантна длъжност.
1.1.2. Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“
- Полицейски инспектор VI – IV степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.рег.№ 8121К-4162/02.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

 28 април 2021 | 16:34