МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Кюстендил

01 апр 2021

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Кюстендил

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР - Кюстендил, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление - Дупница
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- полицейски инспектор VI - V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление - Бобов дол
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI - V степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5596/31.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

 27 април 2021 | 15:50