МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Кърджали

01 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Кърджали

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР - Кърджали, както следва:
1. Районно управление - Кърджали
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- полицейски инспектор VI - V степен - 1 (една) вакантна длъжност.
2. Районно управление - Джебел
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI - V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност.
3. Районно управление - Крумовград
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI - V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност.
4. Районно управление - Кирково
Участък - Чорбаджийско
- полицейски инспектор VI - V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност. 

Зап.№ 8121К-877/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

График

Класиране и Крайно класиране


 20 април 2021 | 15:43