МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Благоевград

16 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Благоевград, както следва:
Отдел „Криминална полиция“
Сектор „Научно-техническа лаборатория“
- разузнавач VI-IV степен (ЕКД) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3227/12.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Удължаване на срока за провеждане на конкурс

Уведомление

Класиране и Крайно класиране


 19 април 2021 | 18:12