МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Благоевград

16 фев 2021

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Благоевград, както следва:
Районно управление – Разлог
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3225/12.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”  и  Изм. на протокол рег. № 244р-6392/05.03.2021 г.

Уведомление

Удължаване на срока за провеждане на конкурс

Класиране и Крайно класиране

 19 март 2021 | 17:45