МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Варна

10 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Варна

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Варна, както следва:
Сектор „Миграция“
- полицейски инспектор VI-IV степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-1932/08.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Теми за изпит

Провеждане на етап „Проверка на професионалните знания”

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране

Крайно класиране

 26 март 2021 | 17:55