МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Варна

19 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Варна

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Варна, както следва:
1. Четвърто районно управление – Варна
Участък – Белослав и Аврен
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Девня
Участък – Вълчи дол
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3796/18.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Теми за изпит

Провеждане на етап „Проверка на професионалните знания”

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране

Крайно класиране

 08 април 2021 | 16:31