МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Велико Търново

18 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Велико Търново

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Велико Търново, както следва:
1. Отдел „Охранителна полиция“
Сектор “Пътна полиция“
Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”
„Автоматизирани системи за контрол на правилата за движение“
- полицейски инспектор VІ - ІV степен - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Горна Оряховица
Участък – Лясковец
- полицейски инспектор VІ - V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност; 
3. Районно управление – Свищов
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VІ - V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност;   
4. Районно управление – Павликени
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3750/17.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране и Крайно класиране


 16 април 2021 | 16:04