МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Кърджали

18 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Кърджали

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР - Кърджали, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция“
Сектор „Противодействие на икономическата престъпност”
Група „Противодействие на престъпления във финансово-кредитната система“
- разузнавач VI - IV степен - 1 (една) вакантна длъжност.
2. Районно управление - Кърджали
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на криминалната престъпност“ - Север
- разузнавач VI - V степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3779/18.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

График за интервю

Класиране и Крайно класиране

 19 април 2021 | 17:28