МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Ловеч

12 апр 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Ловеч

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Ловеч, както следва:
Районно управление – Ябланица
Група „Криминална полиция“
- Разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К–5761/08.04.2021 г.

1. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

2. Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”


 28 април 2021 | 17:48