МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пазарджик

18 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пазарджик

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР - Пазарджик, както следва:
1. Районно управление - Септември
1.1. Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI - V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Участък - Белово
- полицейски инспектор VI - V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3752/17.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Удължаване на срока за провеждане на конкурс

 


 06 април 2021 | 16:33