МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пазарджик

18 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пазарджик

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР - Пазарджик, както следва:
Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
Група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“
- полицейски инспектор VI - IV степен - 1 (една) вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-3751/17.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати


Резултати от „Проверка на професионалните знания”  и  Изм. на протокол рег. № 312р-5569/18.03.2021 г.

Удължаване на срока за провеждане на конкурс

 06 април 2021 | 16:31