МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Плевен

18 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Плевен

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Плевен, както следва:
1. Първо районно управление - Плевен
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
 - полицейски инспектор VI-V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Второ районно управление - Плевен
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
 - полицейски инспектор VI-V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление - Червен бряг
Група „Охранителна полиция“
 - полицейски инспектор VI-V степен (ТП) - 2 (две) вакантни длъжности;
4. Районно управление - Левски
Група „Охранителна полиция“
 - полицейски инспектор VI-V степен (ТП) - 3 (три) вакантни длъжности;
5. Районно управление - Долни Дъбник
Участък - Искър
 - полицейски инспектор VI-V степен (ТП) - 1 бр. вакантна длъжност;
6. Районно управление - Долна Митрополия
Участък - Тръстеник
- полицейски инспектор VI-V стенен (ТП) - 2 (две) вакантни длъжности;
7. Районно управление - Гулянци
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3748/17.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати   и  Изм. на протокол рег.№ 316р-8724/09.03.2021 г.

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране и Крайно класиране

 


 14 май 2021 | 21:33