МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пловдив

15 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пловдив

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Пловдив, както следва:
Районно управление – Карлово
Сектор „Криминална полиция“
- разузнавач VІ – V степен (ЕКД) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3228/12.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране

 23 март 2021 | 19:40