МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Русе

18 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Русе

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Русе, както следва:
1. Второ районно управление - Русе
1.1. Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- полицейски инспектор VI-V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Участък -  „Мартен“
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) - 2 (две) вакантни длъжности;
2. Районно управление - Бяла
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) - 4 вакантни длъжности;
3. Районно управление - Ветово
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) - 1 вакантна длъжност;
4. Районно управление – Две могили
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI - V степен (ТП) -1 вакантна длъжност;
- полицейски инспектор VI - V степен (ПК) -1 вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3746/17.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Дата за изпит

График за интервю

Класиране и Крайно класиране

 


 30 март 2021 | 16:05