МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Стара Загора

15 апр 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Стара Загора

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Стара Загора, както следва:
1. Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“
Група „Охрана на обществения ред, териториална полиция и вътрешни постове“
- полицейски инспектор VI – IV степен - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Първо районно управление – Стара Загора
Сектор „Охранителна полиция“
2.1. Група „Териториална полиция“ - изток
- полицейски инспектор VI – V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
2.2. Група „Териториална полиция“ - запад
- полицейски инспектор VI – V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Второ районно управление – Стара Загора
3.1. Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“ - север
- полицейски инспектор VI – V степен - 2 (две) вакантни длъжности;
3.2. Участък – Лозенец
- полицейски инспектор VI – V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Казанлък
Сектор „Охранителна полиция“
4.1. Група „Териториална полиция“ - юг
- полицейски инспектор VI – V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
4.2. Група „Охрана на обществения ред“
„Охрана на обекти – НПМ „Шипка – Бузлуджа“
- полицейски инспектор VI – V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
4.3. Участък – Павел баня
- полицейски инспектор VI – V степен (ТП) - 2 (две) вакантни длъжности;
4.4. Участък – Мъглиж
- полицейски инспектор VI – V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност;
5. Районно управление – Чирпан
5.1. Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI – V степен (ТП) - 2 (две) вакантни длъжности;
- полицейски инспектор VI – V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
5.2. Участък – Братя Даскалови
- полицейски инспектор VI – V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност;
6. Районно управление – Раднево
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI – V степен (ТП) - 2 (две) вакантни длъжности;
7. Районно управление – Гълъбово
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI – V степен (ТП)  - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5815/13.04.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 10 май 2021 | 17:44