МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Хасково

01 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Хасково

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Хасково, както следва:
Районно управление – Ивайловград
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI-V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-852/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати   и  Изм. и доп. на протокол рег.№ 272р-3261/09.02.2021 г.

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Дата за интервю

Класиране

 24 март 2021 | 14:21