МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Хасково

01 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Хасково

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Хасково, както следва:
Отдел „Криминална полиция“
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
Група „Престъпления против личността“
- разузнавач VI-IV степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-850/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Дата за интервю

Класиране и Крайно класиране


 22 март 2021 | 18:05