МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Шумен

22 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Шумен

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Шумен, както следва:
Районно управление – Шумен
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
- полицейски инспектор VI-V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3794/18.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране и Крайно класиране


 02 април 2021 | 16:15