МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Ямбол

24 фев 2021

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Ямбол

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Ямбол, както следва:
Отдел "Криминална полиция"
Сектор " Научно-техническа лаборатория "
- разузнавач VI – IV степен (ЕКД) – 2 (две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-3909/22.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Теми за изпит


Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране


 14 април 2021 | 17:04