МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Ямбол

24 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Ямбол

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Ямбол, както следва:
1. Районно управление – Ямбол
1.1. Сектор „Криминална полиция“
1.1.1. Група „Противодействие на престъпленията против личността“
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
1.1.2. Група „Противодействие на престъпленията против собствеността“
- разузнавач VI – V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
2. Районно управление – Елхово
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Тунджа
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3911/22.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Теми за изпит

 


 12 март 2021 | 18:06