МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Бургас

10 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Бургас

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Бургас, както следва:
1. Отдел „ Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“
- полицейски инспектор VІ-IV степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Първо районно управление – Бургас
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- полицейски инспектор VІ-V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Созопол
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VІ-V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Средец
Група „Охранителна полиция”
- полицейски инспектор VІ-V степен (ПК) – 1 (една) вакантна длъжност;
5. Районно управление – Карнобат
Група „Охранителна полиция”
5.1. - полицейски инспектор VІ-V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
5.2.- полицейски инспектор VІ-V степен (ПК) – 1 (една) вакантна длъжност;
6. Сектор „Специални тактически действия“
- тактически инспектор VI - ІV степен– 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-4716/10.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране и Крайно класиране

 


 13 април 2021 | 18:04