МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Кюстендил

26 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Кюстендил

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР - Кюстендил, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Районно управление - Дупница
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на тежките престъпления“
- разузнавач VI - V степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-4026/25.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране

 14 април 2021 | 17:08