МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Ловеч

02 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Ловеч

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Ловеч, както следва:
1. Районно управление – Ловеч
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- Полицейски инспектор VI – V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
2. Районно управление – Луковит
Група „Охранителна полиция“
- Полицейски инспектор VI – V степен (ТП) – 2 (две) вакантни длъжности;
3. Районно управление – Ябланица
Група „Охранителна полиция“
- Полицейски инспектор VI – V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-3989/24.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране и Крайно класиране
 27 април 2021 | 18:33