МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Ловеч

02 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Ловеч

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Ловеч, както следва:
1. Районно управление – Троян
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на икономическата престъпност“
- Разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Угърчин
Група „Криминална полиция“
- Разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-3982/24.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

 


 29 април 2021 | 13:30