МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Монтана

02 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Монтана

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Монтана, както следва:
1.  Районно управление – Монтана
1.1. Участък – Чипровци  
– полицейски инспектор VІ – V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Участък – Бойчиновци
– полицейски инспектор VІ – V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Лом
Участък – Медковец
– полицейски инспектор VІ – V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Берковица
Група „Охранителна полиция“
– полицейски инспектор VІ – V степен (ТП) – 2 (две) вакантни длъжности;
4. Районно управление – Вършец
Група „Охранителна полиция“
– полицейски инспектор VІ – V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-4041/25.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране

 


 05 май 2021 | 10:11