МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Перник

02 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Перник

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Перник, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция“
Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“
Група „Противодействие на престъпления във финансово-кредитната система“
- разузнавач VI – IV степен - 1 (една) вакантна длъжност.
2. Второ районно управление – Перник
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VI – V степен - 1 (една) вакантна длъжност.
3. Районно управление – Брезник
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VI – V степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3985/24.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Дата за интервю

Класиране

 07 май 2021 | 11:06