МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Плевен

09 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Плевен

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Плевен, както следва:
1. Първо районно управление - Плевен
Сектор “Криминална полиция”
Група „Противодействие на криминалната престъпност – Мизия“
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Второ районно управление - Плевен
Сектор “Криминална полиция”
Група „Противодействие на криминалната престъпност – Освобождение“
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-4430/08.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Дата за интервю

Класиране

 07 май 2021 | 16:38