МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Разград

25 яну 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Разград

     Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавен служител в МВР
На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР - Разград, както следва:
Отдел „Криминална полиция“
Сектор “Противодействие на икономическата престъпност”
Група „Противодействие на престъпленията в непроизводствената сфера”
- разузнавач VІ - ІV степен - 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-512/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Дата за интервю

Класиране и Крайно класиране

 22 март 2021 | 14:47