МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Силистра

09 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Силистра

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – , както следва:
1. Районно управление – Силистра
1.1. Участък – Кайнарджа
- полицейски инспектор VI – V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Участък – Ситово
- полицейски инспектор VI – V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление - Дулово
Група “Охранителна полиция”
- полицейски инспектор VI – V степен (ТП) – 3 (три) вакантни длъжности;

Зап.№ 8121К-4429/08.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Състав на конкурсната комисия

Теми за изпит


Провеждане на етап „Проверка на професионалните знания”

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране


 06 април 2021 | 17:43