МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Силистра

09 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Силистра

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Силистра, както следва:
1. Районно управление - Силистра
Сектор “Криминална полиция”
1.1. Група „Противодействие на криминалната престъпност“ – Изток
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Група „Противодействие на криминалната престъпност“ – Запад
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление - Тутракан
Група “Криминална полиция”
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление - Дулово
Група “Криминална полиция”
- разузнавач VI – V степен – 2 (две) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-4428/08.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Провеждане на писмена част от изпит

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране

Изменение на протоколи Рег.№ 342р-5179/20.04.2021 и с Рег.№ 342р-5180/20.04.2021

Крайно класиране

 07 май 2021 | 16:59