МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Сливен

09 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Сливен

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Сливен, както следва:
Районно управление - Сливен
Участък - Надежда
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-4431/08.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране

 22 април 2021 | 13:48