МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Стара Загора

08 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Стара Загора

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Стара Загора, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция“
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ 
1.1. Група „Престъпления против личността“
- разузнавач VI – IV степен (издирване) – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Група „Престъпления против собствеността“
- разузнавач VI – IV степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление - Казанлък
Участък - Гурково
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление - Гълъбово
Група“Криминална полиция”
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-4427/08.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Провеждане на етап „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране

Крайно класиране

 29 април 2021 | 13:28