МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Търговище

02 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Търговище

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Областна дирекция на МВР – Търговище, както следва:
1. Районно управление – Търговище
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- полицейски инспектор VI-V степен – 3 (три) вакантни длъжности;
2. Районно управление – Попово
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) – 3 (три) вакантни длъжности;
3. Районно управление – Омуртаг
Група „Охранителна полиция“
- полицейски инспектор VI-V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-4115/26.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Провеждане на етап „Проверка на професионалните знания”

 23 април 2021 | 16:43