МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Шумен

10 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Шумен

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Областна дирекция на МВР – Шумен, както следва:
1. Районно управление – Шумен
Сектор „Криминална полиция“
Група 02 „Противодействие на криминалната престъпност – селски район“
- разузнавач VI-V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Каолиново
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VI-V степен (ИП) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-4453/08.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Резултати от етап „Психологично изследване”

Удължаване на срока за провеждане на конкурс

Класиране и Крайно класиране

 11 май 2021 | 18:02